Comunicats i textosEducacióEstudiantil

Boicot a les proves diagnòstiques també a 3er i 6è de primària.

Des de fa 7 anys, el Departament d’Ensenyament realitza les anomenades “proves diagnòstiques” a tots els centres educatius de Catalunya a 6è de primària i des de la implantació de la LOMCE, a 3er també. Aquestes proves diagnòstiques, que es continuen aplicant a Catalunya però que altres comunitats han decidit no fer per la modificació de la LOMCE, les elabora el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu amb l’objectiu, segons el Govern, de millorar el sistema educatiu català. Des d’Embat Educació ens posicionem fermament en contra d’aquestes i altres proves externes per diversos motius.

 1. Desconfiança en l’avaluació del professorat. Es posa en qüestió la capacitat dels docents per avaluar el seu alumnat. Es permet que l’alumnat sigui classificat a partir d’una única prova.
 2. Competitivitat entre centres. Les proves serveixen per classificar els centres entre bons i dolents. A més la LEC preveu dotar de més diners els centres amb millors resultats, quan el que s’hauria de fer és ajudar els centres que més ho necessitin.
 3. Classificació de l’alumnat i segregació. Els resultats de les proves es registren en el RALC, un sistema a la xarxa del qual no sabem quin ús se’n farà. A més, els instituts utilitzen els resultats de les proves per fer agrupacions per nivells. Fins i tot hi ha instituts que contemplen els resultats de la prova per admetre o no l’alumnat, es promou d’aquesta manera la segregació.
 4. Avaluació quantitativa injusta. No es té en compte el procés d’aprenentatge de cada alumne i només es té en compte el resultat. Així, l’avaluació queda reduïda una única prova deixant de banda els diferents processos d’avaluació continuada. A més les proves passen pel mateix raser els alumnes amb necessitats educatives especials i els que no i no tenen en consideració les diferents situacions socials dels centres. Els resultats, doncs, no fan justícia a les diferents situacions de les escoles i l’alumnat.
 5. Contradicció amb la innovació pedagògica. La pròpia llei promou diferents competències com la d’aprendre a aprendre, la social i ciutadana, l’artística i cultural… que no es tenen en compte en les proves diagnòstiques. Això fa que els centres educatius inverteixin temps en preparar les proves i per això es deixen de banda aquestes altres capacitats. El resultat és l’estandardització del pensament i que sigui molt difícil ensenyar d’altres maneres en els centres.
 6. Retallades a l’ensenyament públic. És un acte de cinisme pretendre avaluar un sistema públic quan s’han aplicat retallades sagnants a l’educació pública: aules sense mestres perquè no es substitueixen les baixes, augment de ràtios, augment d’hores lectives del professorat… A més els diners que costen les proves es podrien invertir en revertir les retallades.
 7. Perversió del sistema. Si els resultats de l’escola pública son “bons” es pot fer servir com un argument per dir que les retallades no afecten negativament en la qualitat del sistema educatiu.
 8. Auditories pedagògiques. Si un centre treu “mals” resultats pot ser sotmès a una auditoria pedagògica en què una persona externa al centre jutja la feina del professorat que cada vegada treballa en pitjors condicions.
 9. Ensinistrament . Si els docents han de centrar-se en preparar les proves, es deixen de donar altres continguts que fomenten el pensament crític. Es creen així autòmats submises al sistema. 
 10. Ineficàcia objectiva. Segons informe del National Research Council de 2011 els sistemes de rendició de comptes són ineficaços.

Per això animem a les famílies a fer boicot a les proves diagnostiques de 3er i 6è de primària d’enguany que es realitzaran del 28 de febrer al 13 de març de 2017 i el 4 i 5 de maig respectivament. Per tal de fer el boicot us recomanem que seguiu algunes passes.

 1. Organitzar-se: Poseu-vos en contacte amb l’AMPA del vostre centre per a convocar les famílies de 3er i/o 6è per discutir la rellevància de les proves. Podeu posar-vos en contacte amb la Xarxa d’Escoles Insubmises o amb nosaltres per venir a fer una xerrada.
 2. Decidiu de manera conjunta com dur a terme el boicot. El que han fet les famílies altres anys és no portar els infants a l’escola. Per les proves de 3er, que es poden implementar en varis dies, pregunteu a la direcció de l’escola quan les farà. Si es fa un dia de boicot també pot ser efectiu.
 3. Fer una acció reivindicativa el dia del boicot. Intenteu organitzar un acte visible per mostrar el boicot i el vostre rebuig a les proves. Intenteu posar-vos en contacte amb altres escoles per sortir juntes.
 4. No hi haurà repercussions. Altres anys la inspecció educativa ha dit a les famílies que hi hauria conseqüències, però en realitat no ha passat mai res, son amenaces sense repercussions perquè no tenen cap suport legal.
 5. La Xarxa d’Escoles Insubmises ha elaborat diferents materials respecte les proves, consulteu-los per a més informació.

Alguns enllaços d’interès:

 1. Documents elaborats per la Xarxa d’Escoles Insubmises
  https://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com/documents/
 2. Informació i manifest d’enguany
  Noalalomce.net
 3. Noticies sobre boicots d’altres anys
  https://directa.cat/un-miler-mig-de-fami………-de-primaria
  http://diarieducacio.cat/les-proves-exter………..les-families/
  http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/…………ce-5017779
 4.  Article d’opinió sobre proves diagnòstiques de l’organització Embat
  http://embat.info/proves-diagnostiques……….ha-al-darrere/

Per una educació sense segregació