Organització interna

Embat s’estructura organitzativament en Secretaries (amb un mínim de dos membres) i en Àmbits d’actuació (hi treballen les persones que tenen una activitat política i/o laboral vinculada).

Les Secretaries es reuneixen en la Coordinadora. Puntualment, es poden crear comissions de treball específiques per a temes concrets que un cop finalitzat l’encàrrec es dissolen.

Aquesta estructura es replicarà en els diferents territoris a través dels nuclis locals que es coordinaran per mitjà de  les Assemblees Territorials i enviaran representants a les Espirals i a les Coordinadores.

A les Assemblees Generals està convocada tota la militància.

Existeixen tres  nivells d’implicació: militant, que participa en les estructures abans detallades; col·laboradora, a qui es pot demanar ajuda en moments puntuals; simpatitzant, que vol estar al corrent de la nostra activitat política.


<< Codi militant << | >> Presa de decisions >>