Codi militant

Embat, com a organització de militants, requereix la creació de noves formes de relacionar-nos i  la recuperació d’una ètica que el capitalisme, l’Estat i el patriarcat han esborrat. Per tal de fer-ho cal que la militància d’Embat posi en pràctica aquestes noves formes de relació, basades en un conjunt de valors ètics, igualtat, horitzontalitat, dret a la diversitat i llibertat, que donen consciència col·lectiva a la societat; i que alhora requereixen el desenvolupament d’algunes habilitats i actituds específiques, sent les prioritàries per a Embat:

  • La mirada transversal del feminisme que deconstrueix velles identitats i rols patriarcals, alhora que construeix noves relacions fent un treball individual i col·lectiu.
  • La disciplina militant basada en el compromís constant en tots els moments i àmbits de la nostra vida seguint els valors ètics de l’organització.
  • L’autodisciplina per complir i fer complir els protocols interns de l’organització. El respecte i l’assertivitat en les relacions amb altres persones o organitzacions polítiques, especialment en processos de crítica.
  • La capacitat comunicativa per fer-nos entendre i convèncer.
  • La humilitat, entenent que no som posseïdores de la veritat absoluta, i per tant cal ser flexibles en fronts de lluita amplis, a més d’acceptar les crítiques externes evitant actituds defensives.
  • La discreció, evitant els protagonismes personals o de l’organització, i  la seguretat per tal de no exposar-nos a la repressió.
  • La coherència entre el nostre discurs i les nostres pràctiques, també en espais informals i d’amistat. La nostra vida diària ha de ser tan conseqüent com sigui possible amb les nostres idees.
  • La crítica i l’autocrítica com a procés de millora de l’organització, evitant les actituds orgulloses.
  • La responsabilitat individual i el respecte a les companyes des de l’ajuda mútua i la cura.

La pràctica des d’aquesta recuperada ètica social ens permetrà impulsar el procés revolucionari de forces àmplies, no dominar-lo. 

Una militant d’Embat representa a l’organització allà on sigui, la seva conducta influirà en la imatge de la nostra organització i, en conseqüència, en la manera en què les nostres propostes puguin ser escoltades o en la capacitat de teixir xarxes.


<< Principis ideològics << | >> Organització interna >>