Objectius generals

Per tal d’assolir l’objectiu final i aconseguir organitzar el gruix de la societat des del Comunisme Llibertari, ens hem fixat cinc objectius generals a mitjà termini. Aquests objectius generals ens apropen a l’objectiu final, però només quan tots cinc hagin estat implementats de forma exitosa podrem considerar seriosament l’assoliment del Comunisme Llibertari. Els objectius generals són els següents:

    OG #1 Eliminar les estructures de dominació

Aquest objectiu té dos vessants diferenciats, però que han de treballar-se de forma simultània. Per una banda, creiem que les estructures de dominació i discriminació han de ser eliminades. Particularment, des d’Embat hem identificat el capitalisme, el patriarcat, l’estat i el colonialisme/racisme com a les principals estructures que cal destruir. Per l’altra, creiem que és necessari omplir el buit que deixin aquestes estructures amb  maneres  de relacionar-nos que siguin compatibles amb una societat emancipada. Per tant, des d’Embat treballem per construir noves subjectivitats individuals i col·lectives a través de l’educació, l’agitació i la comunicació.

    OG #2 Tenir una economia col·lectivitzada

Des d’Embat, plantegem la construcció d’una economia autogestionada i confederal que tingui com a únic objectiu maximitzar el benestar de la població. Aquest model està basat en l’abolició de la propietat privada i el treball assalariat, i en la col·lectivització dels mitjans de producció i gestió. Per assolir aquest objectiu, és clau que abandonem el fetitxisme absurd pel creixement, que repartim el treball i que feminitzem l’economia, donant valor i posant al centre els treballs reproductius. Aquest canvi de paradigma ens aproparà a una economia en equilibri amb els ecosistemes i contribuirà a apaivagar la crisi ecològica.

    OG #3 Viure en Confederalisme, lliure associació i democràcia directa

És essencial trencar amb sistemes polítics jeràrquics i professionalitzats, on l’esfera política està dissociada de la social. Des d’Embat apostem per models de presa de decisions de baix cap a dalt, basats en la lliure associació i en el Confederalisme. És necessari fomentar la participació de tots els col·lectius i construir una cultura política basada en la democràcia directa i en la diversitat representativa. També creiem cabdal trencar les jerarquies territorials i descentralitzar el territori, apostant per una xarxa extensiva de ciutats mitjanes que afavoreixi l’organització confederal dels pobles.

    OG #4 Tenir uns mecanismes d’autodefensa consolidats

Estem convençudes que les elits no romandran indiferents als avenços que anem aconseguint progressivament. Per això, creiem necessari conformar uns mecanismes d’autodefensa capaços de resistir els atacs de les classes dominants. Per una banda, apostem per l’autonomia material de les classes populars mitjançant la construcció d’infraestructures econòmiques que puguin sostenir el sistema que volem implantar. D’altra banda, també creiem necessari reforçar la lluita discursiva per deslegitimar les narratives que justifiquen la repressió i arrelar un discurs que ens permeti mobilitzar la societat per defensar-nos dels atacs del poder.

    OG #5 Assolir una cosmovisió alliberada i una hegemonia cultural

La construcció d’una nova societat ha de sorgir des de les classes populars. Perquè això sigui possible, és necessari consolidar una cosmovisió col·lectiva en sintonia amb el nou model polític. El fet cultural és clau en aquest procés. Des d’Embat, apostem per la creació de nous espais que puguin promoure noves formes relacionals vinculades a l’estimulació del benestar col·lectiu. Amb aquesta finalitat, és necessari elaborar un model educatiu, fomentar mitjans de comunicació propis i recuperar la memòria històrica. Només així podrem construir nous referents ètics que desacreditin i substitueixin els valors morals imposats per les classes dominants.


<< Elements que componen l’estratègia << | >> Objectius parcials, específics i tàctiques >>