ActivitatsEducacióGeneral

Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana.

El 25 de març es posarà en marxa el “Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana”. Des d’Embat donem suport a aquesta iniciativa i animem a tots els sectors implicats a participar. Necessitem posar en marxa grans espais de debat sectorials unitaris que, des de baix, dissenyin el model de país que necessitem. Per després fer-lo efectiu. Considerem que, si bé el debat diagnòstic i l’elaboració de propostes són el primer pas indispensable, hem de plantejar, a l’agenda del moviment popular, la necessitat de contraposar de manera efectiva els nostres models democràtics als de l’Estat capitalista. Mitjançant la insubmissió i la construcció d’institucions populars pròpies. I és en això que estem. Endavant!


Programa

Amb el Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana volem informar-nos i obtenir una panoràmica global de la situació actual de l’educació pública catalana; exposar i compartir situacions, problemes i diagnòstics; reunir i donar visibilitat a una mostra representativa del mosaic de persones i col·lectius que defensen i treballen per l’educació pública; denunciar el procés privatitzador i mercantilitzador que està vivint actualment l’educació pública a Catalunya; i, finalment, reflexionar sobre el model d’educació pública que volem, i començar a discutir i a construir propostes.

Hem estructurat el debat en 4 blocs temàtics. Els dos primers fan referència als dos models de sistemes educatius que actualment estan en disputa: per una banda, l’educació pública entesa com un dret i una eina de transformació social i, per l’altra, l’educació i l’escola públiques enteses com a béns de mercat. Els altres dos al·ludeixen a les persones: per un costat, professorat i altres treballadores de l’escola pública i, per l’altre, la comunitat com a subjecte principal del fet educatiu. A cadascun d’aquests blocs participen 6 convidats que, en dues rondes, faran breus intervencions per presentar l’estat de la qüestió d’un tema concret i, posteriorment, donarem pas a un debat obert amb tots els assistents. Inscriu-te aquí!

9.30 h ACOLLIDA

10 h BENVINGUDA

BLOC 1 MATÍ /// L’educació pública com a eina de transformació social

aula 1, 10.30 h
Quin paper volem donar avui en dia a l’educació pública? Té sentit entendre-la encara com una eina institucional clau per a la transformació social? Què entenem per transformació social? Quins reptes i necessitats de transformació social tenen els nostres alumnes en l’actualitat? Quines eines de transformació social pot proporcionar l’escola pública? Alguna vegada la política educativa pública catalana ha tingut vocació de profunda transformació social?

· Segregació · Segregació escolar, segregació social Roger Martínez, Observatori de la Segregació Escolar.
· Pobresa i complexitat social · Pobresa i situació dels Centres de Màxima Complexitat Teresa Esperabé, mestra.
· Pensament crític · Educar en el pensament crític avui Irene de Puig, filòsofa, filòloga, educadora i responsable del projecte Filosofia 3/18.
· Perspectiva de gènere · La transversalitat de l’educació en perspectiva de gènere: identitat, convivència, discriminacions i pensament crític. Projecte Som com som Marta Longares, mestra.
· Currículum i continguts · El currículum com a camp de batalla: el cas de l’educació financera Marina Pérez, professora de secundària i membre de la Plataforma per una Economia Crítica i Plural.
· Política pública · Una experiència històrica de transformació social des de l’administració pública: el Patronat Escolar de Barcelona Salvador Domènech, psicopedagog d’EAP i historiador de l’educació.

BLOC 2 MATÍ /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública

aula 2, 10.30 h
Què esperem dels docents i les altres treballedores de l’escola pública com a societat? Què esperen ells de la seva professió? Reconeixem prou la seva feina? Se senten prou escoltats i reconeguts? Quines demandes socials tenen? Són justes respecte les seves condicions laborals?

· Educació integral · Els mestres com a educadors acadèmics, socials i emocionals Ponent per confirmar.
· Formació permanent · L’Associació de Mestres Rosa Sensat i la formació permanent del professorat, una trajectòria de referència Francina Martí, mestra i presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
· Renovació pedagògica · Inspira secundària, una experiència autoorganitzada de renovació pedagògica David Gómez, professor de secundària.
· Treball social · Pobresa, famílies i mestres a bressol Ferran Aquilina, educador de bressol i membre de Bressol Indignades.
· Consciència política · Docència i activisme, una mirada històrica i actual Mª Antonia Castellana, mestra jubilada i membre de Rella Associació de Mestres i Professorat Jubilats
· Condicions laborals · Interinatges, substitucions, temps lectiu, temps formatiu, temps reflexiu, temps avaluatiu Àlex Rosa, mestre de primària.

BLOC 3 TARDA /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat

aula 1, 15.30 h
Què vol dir que s’està privatitzant i mercantilitzant l’educació pública? És realment així? Quin és el marc polític global que està definint l’actual política educativa? Quines són les eines de la privatització de l’educació? Quin paper està jugant el Departament d’Ensenyament?

· Marc global · OCDE i l’Education Global Movement Xavier Diaz, professor associat a la Universitat Ramon Llull de Barcelona i mestre.
· Concerts · La doble xarxa pública-concertada i la llibertat d’elecció de centre Rosa Cañadell, professora jubilada i membre del Seminari Ítaca d’Educació Crítica.
· Pressupostos i copagaments · Una anàlisi política dels pressupostos educatius a Catalunya. Copagaments i altres efectes Belén Tascón, mare, economista i membre de la Comissió No a les Retallades del CEIP Patronat Domènech.
· Externalització i innovació · L’educació i la nova filantropia: el desembarcament de La Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola pública Geo Saura, professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB.
· Avaluació · Les proves de competències bàsiques i les revàlides com a instruments de mercantilització Andrés Encinas, pare i professor titular de Matemàtica Aplicada a la UPC.
· Mapa escolar i ràtios · Mapa escolar: el tancament de places públiques en benefici de l’escola concertada Marco Béjar, pare i president de l’Ampa El Pinetons.

BLOC 4 TARDA /// Comunitat educativa: participació i democràcia

aula 2, 15.30 h
Qui integra la comunitat educativa? Qui se’n fa responsable i com es governa? Quin és el paper de l’escola pública en la societat? Quina relació té amb els infants, les famílies, l’entorn? És el funcionament democràtic una prioritat pedagògica i funcional de l’educació pública?

· Democràcia · El funcionament democràtic i cooperatiu dels centres Marc Casanovas, professor interí de secundària i membre del Seminari Ítaca d’Educació Crítica.
· Comunitat · Salvem l’Escola Mar Nova. Un exemple de lluita col·lectiva Mario Parra, pare, membre de l’Ampa Soler de Vilardell i president de FaPaC del Maresme-Vallès Oriental.
· Entorn · L’entorn educa i el treball en xarxa transforma l’entorn Laia Teruel, educadora social i membre de 033 Educa.
· Famílies · Visibles, invisibles, hipervisibles. El paper de les famílies dins la comunitat escolar Jordi Collet, professor de Sociologia de l’Educació UVIC-UC.
· Estudiants · Estudiants, democràcia i participació Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans.
· Pedagogia · Eines i experiències pedagògiques per educar en comunitat i democràcia José Manuel Rubio, mestre i professor de secundària jubilat.


Molta més informació en: http://www.debateducaciopublica.net