El socialisme llibertari es construeix a través d’una pràctica de poder popular i de lluita social continuada. No es tracta de treballar aquests eixos per separat sinó que el poder popular és un mètode per assolir els altres dos. Però a més dels eixos de treball que proposem creiem que la perspectiva de gènere i les lluites pel territori (ambientals) han de ser transversals a totes les altres lluites socials ja que una societat sense la participació activa de tots els gèneres i que oblidi el medi ambient està condemnada al fracàs.

4.1- La construcció del poder popular

Hem de treballar perquè les organitzacions populars i socials segueixin treballant (o comencin a fer-ho si no ho fan ja) cap a la construcció d’estructures estables de lluita. Els conflictes del dia a dia són importants per anar guanyant confiança i experiència, però el que marca la diferència és un poble empoderat i organitzat.

4.2- La socialització del poder polític (democràcia directa)

Els nombrosos processos de democràcia directa i de caràcter assembleari que hi ha a hores d’ara denoten un clar dèficit de participació política del sistema. Amb el sistema de partits tan desprestigiat cal elaborar una nova cultura política més afí a la nostra manera de funcionar que entraria en sintonia amb la de molts dels moviments socials actuals. Hauríem a més d’afegir la necessitat d’evitar les burocràcia o les jerarquies que es desenvolupin en els moviments. El poder polític ha d’estar en mans de tot el poble. Aquesta és una premissa bàsica.

4.3- La democràcia econòmica (socialisme)

D’altra banda també s’estan desenvolupant nombrosos processos d’economia alternativa. Encara que entrin en contradicció o competència amb els altres, també denoten la necessitat cada dia més compartida de superació del capitalisme. El nova empenta del cooperativisme, l’autoocupació i altres tipus de mesures causades per la crisi o no, ens indiquen que també hem de ser conscients de la premissa de reimpulsar un socialisme plural, capaç de donar cabuda a moltes formes d’experimentació econòmica.