Les sanguinàries intervencions imperialistes només es poden frenar amb l’acció internacionalista coordinada de les classes oprimides. Des de juliol...