Un article d’Ivan Miró // Sociologia urbana, moviments socials, economia cooperativa // Publicat al núm. 135 – març 2015, de la...