Articles pel debatEducacióLaboral

18G #AraTocaVaga. L’escola pública catalana necessita urgentment un augment de la inversió

El 18G i el 9F fem vaga durant el debat i votació dels pressupostos

Els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016 van ser molt actius en els centres públics d’arreu de Catalunya. Es van realitzar assemblees de treballadors/es per analitzar la situació actual del sistema educatiu, i es va plantejar el període de debat dels pressupostos del 2017 com un moment clau per pressionar al Govern de Catalunya, i recuperar la inversió a l’educació pública. És així com es va plantejar la construcció d’una vaga des de la base, combativa i organitzada, amb el suport de famílies, estudiants, comunitat educativa en general, moviments socials i organitzacions.

Actualment el sistema educatiu a Catalunya pateix una situació d’abandonament i privatització molt greu:

L’abandonament i la desinversió a la xarxa d’escoles públiques es materialitza a través de ràtios d’alumnes per aula molt elevades, fills i filles de famílies migrades sense Aules d’Acollida, alumnat amb necessitats educatives específiques sense Educadores d’Educació Especial, ni Tècniques d’Educació Infantil a P3, ni Tècniques d’Integració Social, ni el personal de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic suficient.

Pel Departament d’Ensenyament els infants i adolescents catalans matriculats a l’escola pública són de segona categoria, no mereixen la incorporació immediata de docents substituts quan es produeixen baixes. Pel Departament l’alumnat de l’escola pública catalana no mereix un aprenentatge en edificis en condicions. Es tanquen línies a centres públics i no s’obren els instituts públics necesaris. Hi ha una manca de personal docent que provoca sobrecàrrega d’hores lectives, i resta temps a coordinacions, preparació de classes i col·laboració amb les famílies.

Els catalans i catalanes amb més dificultats econòmiques són els que més pateixen la desinversió en el sistema educatiu públic.

L’augment de finançament públic a centres privats suposa subvencionar els privilegis d’unes poques famílies, i provoca la segregació escolar de gran part de la societat catalana. Es beneficia a empreses i fundacions privades que, en la majoria de casos, adoctrinen en dogmes religiosos.

Davant d’aquesta situació cal ampliar el suport a la vaga de l’educació pública convocada, cal defensar l’organització democràtica dels treballadors i de les treballadores a través d’assemblees als centres i assemblees de zones. Cal estendre la lluita i l’activació als estudiants, famílies i a tota la comunitat educativa a través d’assemblees grogues, plataformes, moviments socials i organitzacions. Cal aturar l’abandonament i la privatització de l’escola pública catalana, augmentar-ne la inversió, rescatar-la i dignificar-la.

Per això fem vaga el dimecres 18 de gener (concentració a les 12h davant del Parlament) i el dijous 9 de febrer, aturem els centres educatius públics contra les polítiques neoliberals, construim sobirania popular!


Article d’Arnau Rodellar, militant d'Embat, membre de l’Assemblea Groga de Sants i de la CGT Ensenyament, publicat al web de santsviu.cat