Un repás sobre com s’ha articulat sociopolíticament el continent europeu en les darreres dècades. Article de Miguel Gómez, militant...