Comunicats i textosHabitatge

[CAT/CAST] Cap a un Moviment Popular de l’Habitatge

Embat Habitatge | Llançem una proposta que valorem com a necessària per organitzar-nos millor i construir #PoderPopular en la lluita pel dret a l’habitatge. Aquí podeu llegir el què, el perquè i el com de la proposta #CongrésHabitatge #ConstruimMPH  #MovimentPopularHabitatge

L’àmbit d’habitatge d’Embat (Organització Llibertària de Catalunya) es va constituir fa uns mesos i està format bàsicament per militants de base de diversos grups, sindicats, assemblees o associacions vinculades a la lluita pel dret a l’habitatge.

És un espai que hem dotat per a poder plantejar qüestions de caire més analític i estratègic, que trobem a faltar als nostres espais de militància, pel ritme frenètic i de lluita quotidiana que s’esdevé en la lluita per l’Habitatge.

Les principals mancances que trobem en aquest àmbit de cara a millorar la nostra incidència social, capacitat de mobilització, reconeixement públic i construcció de poder popular en definitiva, són a nivell organitzatiu. Trobem la necessitat d’esdevenir un moviment popular organitzat.

Què significa això exactament i com proposem fer-ho?

-> Seguiu llegint el document


Hacia un Movimiento Popular de la Vivienda

Embat Habitatge | Lanzamos una propuesta que valoramos como necesaria para organizarnos mejor y construir #PoderPopular en la lucha por el derecho a la vivienda. Aquí podéis leer el qué, el porqué y el cómo de la propuesta #CongrésHabitatge #ConstruimMPH #MovimentPopularHabitatge

El ámbito de vivienda de Embat (Organització Llibertària de Catalunya) se constituyó hace unos meses y está formado básicamente por militantes de base de varios grupos, sindicatos, asambleas o asociaciones vinculadas a la lucha por el derecho a la vivienda.

Es un espacio del que nos hemos dotado para poder plantear cuestiones de carácter más analítico y estratégico, que echamos de menos en nuestros espacios de militancia, por el ritmo frenético y de lucha cotidiana que tiene lugr en la lucha por la Vivienda.

Las principales carencias que encontramos en este ámbito de cara a mejorar nuestra incidencia social, capacidad de movilización, reconocimiento público y construcción de poder popular en definitiva, son a nivel organizativo. Encontramos la necesidad de convertirse en un movimiento popular organizado.

¿Qué significa esto exactamente y cómo proponemos hacerlo?

-> Seguir leyendo el documento