Comunicats i textosMoviment Anarquista

[CAT/CAST] Embat saluda la creació de l’organització llibertària aragonesa Aunar.

Des d’Embat, organització llibertària de Catalunya volem saludar el naixement d’Aunar, organització aragonesa de l’anarquisme social i organitzat.

logo1WEB-transp-1024x577Valorem molt positivament l’extensió de projectes de convergència de militants cap a l’articulació d’eines polítiques que permetin als llibertaris intervenir en la realitat social i contribuir al costat dels sectors populars, a realitzar els canvis que necessiten els nostres pobles.

Des de Catalunya volem el major encert i desenvolupament d’Aunar, estant convençuts de la potencialitat de les companyes i companys d’Aragó, com ja demostren en els seus àmbits de militància sindical, veïnal, estudiantil, en el feminisme, o en la defensa del territori, i que la seva unió en una mateixa eina organitzativa només pot significar permetre que el seu treball quotidià arribi a més sectors oprimits, allà on ha d’estar sempre present l’alternativa llibertària.

 

capcelera02

 

 


Més Informació:


 

logo_cuadradoWEB-900x900

[CAST] Embat saluda la creación de la organización libertaria aragonesa Aunar.

Desde Embat, organización libertaria de Catalunya, queremos saludar el nacimiento de Aunar, organización aragonesa del anarquismo social y organizado.

Valoramos muy positivamente la extensión de proyectos de convergencia de militantes hacia la articulación de herramientas políticas que permitan a los libertarios intervenir en la realidad social y contribuir junto a los sectores populares, a realizar los cambios que necesitan nuestros pueblos.

Desde Cataluña queremos el mayor acierto y desarrollo de Aunar, estando convencidos de la potencialidad de las compañeras y compañeros de Aragón, como ya demuestran en sus ámbitos de militancia sindical, vecinal, estudiantil, en el feminismo, o en la defensa del territorio, y que su unión en una misma herramienta organizativa sólo puede significar permitir que su trabajo cotidiano llegue a más sectores oprimidos, allí donde debe estar siempre presente la alternativa libertaria.

 

capcelera02


 

Més Informació: