Pel moviment popular

En aquests moments les enquestes reflecteixen un panorama polític lamentable a l’Estat espanyol. Segons l’enquesta del CIS la classe...