Articles pel debat

La força dels barris.

Article del company Iru Moner, militant d’Embat i membre de l’Associació Veïnal Assemblea de Vallcarca, publicat a la revista...