Comunicats i textosEducació

Prou segregació escolar: No als concerts educatius

Embat – Educació

Al final d’aquest curs 2017-18 s‘acaba la vigència dels concerts educatius a secundària, al 2018-19 a primària  i al 2019-20 els d’educació especial. A Catalunya el 40% d’escoles són concertades i a Barcelona ho són el 60%. Des d’Embat Educació defensem i lluitarem per la no-renovació dels concerts educatius a Catalunya  per diversos motius:

  • La majoria d’escoles concertades cobren una quota que pot arribar als 400€, que segons la llei no és obligatòria però les famílies que no paguen sovint són discriminades i acaben deixant l’escola.
  • Moltes famílies que voldrien accedir a una pública estan obligades a anar a la concertada per manca de places.
  • La majoria de concertades seleccionen el seu alumnat, discriminen migrants i infants amb necessitats educatives especials.
  • Les condicions laborals del professorat són pitjors que les dels companys de l’escola pública i hi ha una contractació arbitrària i no fiscalitzada.
  • Les escoles concertades religioses no haurien de rebre diners públics, estem en un estat aconfessional.
  • En algunes escoles concertades religioses hi ha hagut casos d’assetjament a menors. El Departament no ha actuat i sembla que té uns paràmetres diferents que respecte al professorat de la pública.
  • En les escoles concertades de l’Opus Dei es practica la discriminació sexual en la contractació de manera conscient, en les escoles de nois només contracten homes a secundària i a primària hi ha dones només a infantil perquè les relacionen exclusivament amb les cures i la maternitat. A més, discriminen l’alumnat per sexe. A més d’inculcar l’homofòbia, el sexisme i un ideari allunyat dels valors progressistes que (fa veure) que promou la llei d’educació.

Entenem que els concerts educatius es van crear amb el PSOE l’any 1985 amb la LODE davant la necessitat d’oferir una escolarització universal a tota la població i davant la deficiència d’una xarxa pública precària. Va ser una mesura suposadament transitòria, però han passat més de 30 anys i els governs de torn ni tan sols s’han plantejat la necessitat de posar el debat sobre la taula, ans al contrari, la LEC “normalitza” aquesta situació de doble xarxa amb l’eufemisme “sistema educatiu català” o també es normalitza quan les institucions es refereixen a l’educació com un “bé comú” en comptes d’un bé públic.

No han tingut el mateix punt de vista diferents actors de la comunitat educativa com els moviments socials i alguns sindicats que porten anys tematitzant el problema. I més recentment, s’ha començat a posar el focus de l’opinió pública arran de l’informe del Síndic de Greuges de Catalunya amb dos estudis sobre la segregació escolar. Malauradament, en l’informe no es qüestiona el marc legal que avala la doble xarxa.

Però no podem tancar els ulls davant l’evidència que els governs actuals estan construint les eines per afavorir la privatització de l’educació, tancant línies als centres públics i incrementant la dotació de les escoles privades finançades amb fons públics, organitzant debats com l’Ara és demà on no es qūestiona un model que havia de ser provisional (entre altres coses en la línia de la privatització), avalant estratègies de màrqueting de les escoles concertades religioses que davant la pèrdua de matrícula van dissenyar el projecte Escola nova 21 que, a banda d’intentar promoure l’escola privada, està afavorint una doble xarxa de centres públics, els “innovadors” o “avançats” i els convencionals.

Des d’ Embat exigim:

  • La retirada immediata del concert a les escoles de l’Opus Dei.
  • La no-renovació dels concerts de les escoles privades religioses
  • L’inici del procés perquè la resta d’escoles concertades esdevinguin públiques amb la subrogació del seu personal a l’administració pública i l’equiparació de les seves condicions laborals.

Només amb una xarxa única, equitativa i laica d’escoles públiques podrem revertir la segregació escolar i tenir una escola pública i de qualitat per a tothom.