Comunicats i textosRepressió

Comunicat del Procés Embat en relació a les sentències del Tribunal Suprem

Imatge: JoAn TuRu – http://joanturu.blogspot.com

El Tribunal Suprem ha confirmat les anteriors sentencies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a les denúncies de dues famílies respecte a la llengua vehicular al sistema educatiu català i estableix que el 25% de les classes d’aquestes escoles s’han de fer en castellà.

Les llibertàries del Procés Embat considerem que aquesta decisió atempta contra l’educació pública del nostre país i rebutgem sense pal·liatius l’intervencionisme de les institucions judicials i legislatives espanyoles en la política educativa catalana.

El Procés Embat defensa la immersió lingüística com a model que garanteix el coneixement del català, llengua comuna als Països Catalans.

Considera que la LOMCE, els atacs a la immersió i les proves de 3r formen part d’una estratègia de l’Estat espanyol contra l’educació pública. Davant d’aquestes agressions ens hem d’oposar mitjançant la desobediència i la insubmissió.

Així mateix, considerem que la calculada tebiesa en la resposta del Govern català i l’aplicació de la LEC comparteixen amb l’Estat l’objectiu d’acabar amb l’educació pública. Les llibertàries del Procés Embat fem una crida a superar la resposta del Govern.

Només la comunitat educativa de Catalunya és sobirana pel que fa al disseny del model educatiu del país. Promovem la seva articulació així com la construcció d’un Nou Model Educatiu Públic basat en la qualitat, la participació i la democràcia i on l’escola esdevingui pilar fonamental de la vida social.

Barcelona, a 11 de maig de 2015.

signatura_02