Comunicats i textosEducacióEstudiantil

Embat contra el 3+2 i amb els i les estudiants, el professorat i el PAS en lluita

3+2 bLa majoria de carreres universitàries consten de titulació de grau de quatre cursos (240 crèdits) i de màster d’un (60 crèdits). La proposta de l’ex-ministre Wert fou que, a partir del curs 2016-17, les universitats “que ho considerin” puguin oferir graus de tres cursos (180 crèdits) i màsters de dos (120 crèdits). Encara que alguns estudis científics, tecnològics i legals mantindran la mateixa durada bàsica de 5 cursos i després el màster.

La raó fonamental (ara assumida per gairebé tots els rectors universitaris i administracions educatives) és que en la majoria d’Estats de la UE ja és així i, això permet homogeneïtzar les titulacions. També hi ha estats que han abandonat aquesta línia; però això no es revela.

El que no es diu tampoc és que el preus dels crèdits de graus i màsters són pràcticament iguals en la majoria d’estats membres de la UE; mentre que a l’Estat espanyol el preu del curs de màster pràcticament dobla el de grau. És a dir, el pla 3+2 és força més car que el pla 4+1.

L’alumnat de classe popular no podrà accedir per motius econòmics (retallades de les beques, augment desorbitat dels preus dels crèdits) als dos cursos de màster. A no ser que recorri als préstecs bancaris, altres dels beneficiaris d’aquesta situació.

La majoria d’universitats i facultats optaran perquè els graus de tres anys siguin molt generalistes, deixant l’especialització per als màsters. Amb la consegüent depreciació educativa i laboral d’aquests nous graus.

A més, és força provable que la nova oferta de màsters no contempli un per a cada grau, amb la qual cosa l’alumnat es veurà obligat a escollir-ne un que no s’havia plantejat o a cercar-lo en l’oferta privada (actualment ja el 60% de l’oferta)

Aquest pla tindrà també una conseqüència negativa pels sectors de professorat (PDI) i de personal d’administració i serveis més precaris que encara es precaritzaran més o s’eliminaran.

Des de fa anys, les administracions educatives estan treballant de valent per eliminar l’equitat del sistema educatiu públic i per privatitzar tot allò que pugi ser negoci. Aquest és un esglaó més en el camí de l’elitisme classista, de la privatització de segments cada vegada més grans dels estudis universitaris i de la precarització laboral dels sectors més fràgils de les universitats públiques.

Des d’Embat, organització llibertària de Catalunya, saludem i donem suport als i a les que lluiten durant aquests dies al nostre país per una educació universitària pública, de qualitat i al servei de tothom.

Embat, organització llibertària de Catalunya