Articles pel debatComunicats i textos

EMBAT: Per què una organització estratègica llibertària?

L’organització, en construcció permanent, preten ser una eïna que ajudi a donar impuls i participi directament dels moviments socials i populars amb l’intenció de que aquests es constituexin com a subjecte polític autònom que opti pel desenvolupament del poder popular i l’unitat d’acció com a estratègia en la defensa dels interessos de les classes populars.

Veiem necessari que qui dugui a terme aquesta tasca sigui el poble organitzat mitjançant les seves pròpies organitzacions populars que progressivament vagin acumulant força, experiència i recursos en base a un programa i a les tàctiques necessàries per portar-ho a terme, exercint des de el present un poder popular que deslegitimi a les classes del poder, i dignifiqui a les classes populars.

Fa poc més de 4 anys, un grup d’activistes socials de tradició llibertària va iniciar una sèrie de trobades amb l’objectiu d’articular una organització política a Catalunya. Aquesta organització, sempre en construcció i concebuda com una eina per a dur una sèrie d’idees i tàctiques de tall llibertari al si dels moviments socials contestataris del pais, s’articula al voltant d’un programa polític que estableix unes línies mestres per a l’actuació de les persones que formem Embat.

Lluny d’establir cap mena de fetitxe al voltant de l’organització específica, ni de concebir-la com un partit leninista on els seus integrants teòricament representen una avantguarda de la classe treballadora i del poble, que es troba per sobre d’aquests, nosaltres creiem que és una de les maneres més vàlides de poder portar als moviments socials, laborals, juvenils i per la defensa dels drets i les llibertats idees, però també maneres de fer i tradicions de lluita que els converteixin en subjectes polítics autònoms que optin per tenir una acció revolucionària i obertament anticapitalista que es cristal·litzi en la creació i dinamització del poder popular.

La concreció d’aquestes intencions es vertebren mitjançant el programa. És a través d’un programa polític en constant construcció, debatut al si de l’organització, contrastat amb la realitat i establint necessitats i demandes a curt, mitjà i llarg termini com podem articular i transmetre als moviments una proposta d’ideari que cerqui l’enfortiment d’aquests i que vagi cap a la construcció d’un poble fort.

Tot això, sempre ha de tenir una vessant pràctica i malgrat al si de l’organització específica hi hagi un alt grau d’elaboració de formacions i debats, l’acció principal de la majoria de les persones que l’integrem ha de tenir lloc als sindicats dels nostres llocs de treball, al teixit veïnal organitzat i combatiu, als moviments per la defensa de les llibertats i l’autodeterminació, als nostres centres d’estudi, militant als feminismes, en defensa del territori i en definitiva: allà on la injustícia ens oprimeixi, allà on s’encengui la flama de la lluita.

Construïm #PoderPopular, avancem cap al socialisme llibertari.

Comments (1)

  1. […] Embat […]

Comments are closed.