Comunicats i textosEstudiantil

En solidaritat amb l’escridassada contra Felipe González i Juan Luis Cebrián a la UAM de Madrid


cvik8cgxyaaz3ihEmbat, mitjançant aquesta nota, vol mostrar la seva repulsa davant el linxament mediàtic al que estan sent sotmeses les nostres companyes i companys de la FEL (Federación Estudiantil Libertaria) i Apoyo Mutuo, arran d’una protesta estudiantil davant la visita de Felipe González a la UAM (Universidad Autónoma de Madrid).

Entenem que tota protesta a l’ex-president espanyol està plenament justificada. El president sota el qual el GAL va assassinar a ciutadans bascos, el president de l’entrada traïdora a l’OTAN, i el president de la reconversió industrial tan nociva per al teixit productiu dels nostres pobles.

Que els mitjans de l’oligarquia espanyola ataquin la FEL i Apoyo Mutuo, és una mostra de com el bloc al poder, antidemocràtic, pretén sepultar tota alternativa popular que plantegi un model de país on l’economia i la política estiguin controlades directament pel poble treballador i la joventut.

No podem esperar una altra cosa d’aquells que són obertament enemics dels nostres pobles. La FEL i Apoyo Mutuo continuaran edificant aquesta alternativa popular, impugnant totes les institucions del règim, i nosaltres donant-los suport.

EMBAT, Organització Llibertària de Catalunya.