Anàlisi de ConjunturaArticles pel debatHabitatge

La casa és de qui l’habita

Fa dos anys Embat, OLC vam publicar la nostra visió del moviment de l’habitatge de Catalunya. En ella volíem expressar la necessitat de generar un moviment unitari, ja que en aquell moment hi havia molts agents al voltant de la lluita per l’habitatge i sovint actuava cadascú pel seu compte, tret de la PAH amb la seva coordinació de PAHs catalanes. El Primer Congrés va donar un pas endavant en aquest sentit i el moviment es va dotar de certa unicitat, ara hi havia un moviment. Embat sempre ha defensat que els moviments socials i populars han de tenir espais de decisió formals i democràtics, com són els congressos, amb tota la dificultat que comporta organitzar-ne un.

Aquest nou text s’emmarca en el prel·ludi del II Bloc del Segon Congrés de l’Habitatge de Catalunya. Pensem que la posició llibertària s’explica per si sola, però volíem reproduir-la a fi que quedés per escrit. Aquesta línia estratègica es defineix amb poques paraules: confederal, plural, unitària i forta. Aquesta força pot fer que el moviment sigui respectat i que altres moviments socials i populars vulguin confluir amb ell, com ja està passant de certa manera amb el creixent interés del sindicalisme laboral per l’habitatge.

Per tant, us deixem amb la lectura del document i esperem que serveixi per a debatre sobre estratègies ja que ens va el futur.

Salut i encert!