Habitatge

[Vídeo] Intervenció de l’Aitor a la II Assemblea del Sindicat de Llogaters

Intervenció de l’Aitor Terradelles, militant del Front Comunitari d’Embat, en representació del Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, a la II Assemblea General del Sindicat de Llogaters de Barcelona.