Comunicats i textosFeminismesLaboral

8 de març, sobirania i apoderament feminista

Des d’EMBAT animem a acudir a les convocatòries unitàries del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora.

La construcció d’un feminisme com eina de transformació real i profunda es una tasca 24×7, 365 dies a l’any. Què el dia 8 de març sigui un dia per recordar que es una tasca que ha de fer front a: desigualtat salarial, segregació, més precarietat, atur, explotació laboral i familiar, falta de conciliació, violència normalitzada i quotidiana, infantilització i invisibilització de nosaltres i els nostres drets. Però també per recordar que aquest feminisme és indispensable, perquè sense ell no hi ha transformació social, profunda i real, possible.

Desgraciadament també és un dia per recordar els assassinats, que no oblidem, i representen la màxima expressió d’un terror quotidià que patim. Gaire bé 30 assassinades des de l’anterior 8 de març. No és això terrorisme? Disciplinament social?

Confrontar aquest escenari ens porta a apostar decididament per enfortir i impulsar les organitzacions feministes, les xarxes d’autodefensa i els projectes que ens garanteixin una plena sobirania. Sense oblidar que cal incloure de forma transversal les reivindicacions feministes a tots els àmbits i fronts de les organitzacions polítiques, socials i sindicals i no relegar-les a una categoria separada, un mer afegit. Els enfocaments feministes han de formar part de forma integral de les reivindicacions, i construccions, de les lluites a l’educació, l’economia, l’habitatge, les condicions laborals, les cures, l’urbanisme, l’ecologisme, etc.

La doble o triple tasca que tenim davant passa, no només per la construcció d’aquest espais i enfortiment dels existents, si no també la recuperació d’uns espais socials que les companyes que ens han antecedit havien arribat a conquerir el segle passat i avui hem perdut. Però això no ens fa por, ja que cada dia i des de sempre, hem estat motor i germinadores de canvis socials. I ho tornarem a fer.

Només la construcció d’una sobirania real i l’apoderament feminista ens poden donar respostes a l’emergència social i enfrontar la lluita diària per a conquerir una societat lliure de patriarcat des de l’aquí i l’ara.

EMBAT, Organització Llibertaria de Catalunya. Al març de 2017