InternacionalMoviment Anarquista

[Xile] Neix la Federació Anarquista Santiago.

Fem part dels últims 20 anys de recomposició de l’anarquisme social i organitzat, temps que ha estat marcat per la comprensió de la necessitat de comptar amb una organització política i de la importància que té la inserció en les diferents lluites de la classe dominada.

FEDERACIÓ ANARQUISTA SANTIAGO

La creació d’aquesta Federació cerca, des de la humilitat, però amb molta convicció, demostrar que l’anarquisme especifista a la regió xilena no ha mort i que avui més que mai, el nostre projecte polític ha de posicionar-se com una alternativa contra aquest sistema de dominació capitalista i patriarcal. És per això que, per a nosaltres, avui és un dia històric, ja que sentim que som una expressió més de l’anarquisme organitzat que des de finals del segle XIX fins al dia d’avui, ha intentat aportar a les lluites més sentides dels pobles amb la influència de les seves idees i pràctiques.
Vivim un període històric marcat per una crisi social i ecològica ocasionada per l’exacerbació del extractivisme, la despulla dels territoris i el control dels cossos per part del sistema de dominació. Aquest escenari planteja nous reptes per a l’anarquisme.

Entendre el sistema de dominació i les relacions de dominació per ampliar els camps d’inserció en les lluites populars, ha passat a ser un punt clau. Si hi ha diferents àmbits de dominació, qualsevol expressió classista de lluita contra aquesta és un camp fèrtil per l’anarquisme i això és fonamental per sortir de la idea que planteja que hi ha llocs privilegiats per a l’organització per sobre d’altres. Aquest sistema, que exerceix poder i coerció a través de relacions de dominació, per a nosaltres té dos pilars fonamentals: la dominació patriarcal i la dominació capitalista i els efectes de la seva imbricació són els que es manifesten actualment a la societat.
Partint d’aquesta anàlisi pensem que la nostra estratègia de ruptura, tenint clar que no hi ha una dominació per sobre d’una altra, sinó que aquestes operen depenent del context històric en què s’emmarquen, en una perspectiva que prioritzi la no fragmentació de les opressions. D’aquesta manera el racisme, el (hetero) sexisme i el classisme són opressions que operen de manera simultània, coexisteixen i són consubstancials, s’imbriquen.

Davant d’això proposem elements estratègics com la despatriarcalització, la descolonització, el federalisme i l’autogestió revolucionària com a alternativa per a la destrucció del sistema de dominació patriarcal-capitalista i la seva estratègia colonial i la construcció d’una societat autogestionària revolucionària, federal, que elimini les classes socials, els mandats de gènere i les divisions racials, on el comunitari, l’ecològic i feminista serà el nostre horitzó de vida.

La conjuntura actual política, marcada per un context repressiu expressat, per exemple, en la llei migrant, aula segura, reformulació de la llei antiterrorista, militarització i implantació d’estats d’excepció, això sumat al escapçament de drets socials, amb la reforma a les pensions, la reforma tributària (que busca la manutenció de les taxes de guany en context de crisi econòmica), l’avanç de l’ofensiva neoliberal en salut, habitatge, educació i la flexibilització de la legislació ambiental. En l’econòmic, la precarització de la vida cobra una importància estratègica en la perspectiva del conflicte patriarcat /capital-vida, amb una liberalització extrema marcada per la signatura de tractats com el TPP 11- TLC – APEC, l’hiperdeubta (caiguda dels salaris reals) i la desacceleració de l’economia. En el ambit social, l’augment de la violència: amb detencions ciutadanes, bandes, xenofòbia, narcotràfic, homo-lesbo-transfòbia, feminicidis, racisme, destrucció del teixit social, depressió i crisi ecològica, no fan més que convèncer que la nostra alternativa anarquista anticapitalista, antipatriarcal i ecològica, és més que necessària per aportar al conjunt de forces polítiques que lluiten per un canvi revolucionari de la societat.

VISCA L’ANARQUISME SOCIAL I ORGANITZAT!!
A EMFORTIR L’ ESTRATEGIA ESPECIFISTA LLATINOAMERICANA!!
AMUNT LES QUE LLUITEN!!