Comunicats i textosFeminismes

El dissens en una organització: la regularització o l’abolició de la prostitució?

Una de les demandes de les militants era arribar a una posició sobre un debat pendent a reobrir-se a la nostra organització i que està candent en l’àmbit social, polític i institucional: la regularització o l’abolició de la prostitució. Des de la llei per abolir la prostitució del PSOE, del 2022, que va remoure els partits polítics al Congreso fins a la manca de posicionament polític a les nostres organitzacions i els moviments socials; o, ans al contrari, un posicionament polític que a vegades no ens deixa avançar per a qui veritablement parlem: de les persones en situació de prostitució. 

Per fer aclariments, a nosaltres ens ha deixat bloquejades en els dos sentits i més després d’un primer debat que ens va deixar “en pausa”. No podíem posicionar-nos perquè no teníem un consens i no avançàvem perquè enteníem que requeríem una posició concreta, que socialment es demanava i demandava o, almenys, ens veiem obligades a donar-ne. Això no obstant, els mesos de feina per part de la secretaria antipatriarcal, la creació d’eines democràtiques durant aquests anys i la cura ètica de cada militant, van donar com a resultat el dissens. 

D’entrada el debat van ser dues sessions. La primera va concentrar-se en conferències sobre el tema i una discusió distesa sobre la teoría, de la qual van sorgir els punts forts i febles dels posicionament que tenim en Embat: l’abolicionisme, la despenalització i la regularització de la prostitució. 

Després vam dur a terme la segona sessió, en la qual ens vam centrar en els acords de la primera (elaborats per la secretaria antipatriarcal i que havíem d’aprovar en aquesta última) i amb la detecció per part de la mateixa secretaria dels punts de fricció de l’organització. Finalment, amb la presa de decisions i l’aplicació del protocol de “Mecanismes de presa de decisions“.

En primer lloc, els acords previs n’eren i en són tres: 

1.- Embat entén que la prostitució és una forma d’explotació sexual que ha de ser erradicada com qualsevol altra forma d’explotació.

2.- Embat considera que en aquest tema ens hem de centrar sobretot en la millora de les condicions de vida de les persones que exerceixen la prostitució, més que no pas entrar en debats estèrils entre posicions enfrontades.

3.- Embat ha d’escoltar totes les persones que exerceixen la prostitució independentment de quins siguin els seus posicionaments.

En segon lloc, es van exposar els punts de fricció, els quals se centraven a definir la prostitució com una forma més de “treball” o entendre-la com a part de “la naturalesa de l’explotació sexual”, allunyant-se de la definició de ser un treball corrent. De les dues formes de definir-la, es desprenien l’ús de la terminologia “treballadores sexuals” o “dones prostituïdes”, respectivament. I de les dues definicions ideològiques i les seves respectives conseqüències estratègiques (i tàctiques) ens trobàvem en el debat mencionat al principi: sobre la seva regularització o abolició.

En darrer lloc, assumint que Embat està dividida ideològicament i amb les valoracions de cada punt al primer debat, vam procedir com marca el nostre protocol esmentat anteriorment (“Mecanismes de presa de decisions”) a decidir de quin tipus de debat es tractava. A saber, el debat de la prostitució és un debat de tipus tècnic, estratègic o ètic? La secretaria antipatriarcal valorava que no era merament de tipus tècnic i totes les militants de l’organització hi estàvem d’acord (un debat d’aquest tipus n’és exemple l’organització d’esdeveniments). 

D’altra banda, és un debat ètic o estratègic? Coincidiem que n’eren dels dos tipus, però que la base sòlida per poder prendre decisions estratègiques sobre aquest tema era ètica. I, per tant, procedirem a fer, protocolàriament, una votació per majoria qualificada (com a consens la majoria ha de ser d’un 65%). Donat el resultat de 50 i 50 (amb dues abstencions) a la pregunta “La regularització o l’abolició de la prostitució?”, vam assumir el dissens.

Així doncs, podríem pensar que el dissens ens frena o divideix. Ho podríem pensar perquè ho hem viscut en altres espais polítics. I de fet, per a nosaltres, és un debat del qual sempre hi haurà necessitat de reobrir amb el temps, però que no ens ha de frenar o dividir a l’hora d’actuar. Per això, vam treballar i establir uns mínims amb els que havíem de seguir i amb perspectives d’establir-ne més per no haver de trobar-nos un altre cop “en pausa”:

  • Embat com a organització no participa en els blocs posicionats ideològicament en el debat de la prostitució; no obstant això, sí que, individualment, si ho veuen convenient les militants, hi aniran.
  • Embat com a organització decidirà en cada cas la seva participació en les diferents i diverses Plataformes.
  • Davant la qüestió terminològica (“treballadores sexuals”/”dones prostituïdes”) que es desprenia del debat de la prostitució, Embat com a organització consensua l’ús de “persones en situació de prostitució” en la seva comunicació oral i escrita.

Comments (1)

  1. […] +info […]

Comments are closed.