Origen D’uns anys ençà s’està reivindicant el “poder popular” en diferents moviments anarquistes llatinoamericans. Es tracta de grups generalment...