Comunicats i textos

Nou punts pel decreixement. Embat, 2023

Enllaç al document en pdf

Vivim en una època de grans incerteses, amb amenaces de caràcter estructural sobre la nostra
civilització. Sovint les causes d’aquestes amenaces rauen en els efectes del mateix sistema
capitalista. L’objectiu d’aquest document és establir un full de ruta amb temàtiques relacionades
amb la crisi ecosocial i energètica, que es puguin calendaritzar i que es puguin retroalimentar
d’altres lluites socials existents al territori.

Sabem que l’única sortida que té la humanitat és el suport mutu i l’autogestió. Així doncs, ens cal
articular les iniciatives que hi ha al territori i convertir-les en una proposta des de baix cap a tota la
societat. Aquesta resposta col·lectiva ha d’estar ben planificada i realment al servei del poble. Per
això, la resposta és necessàriament plural i diversa.

Des d’Embat entenem que aquest procés d’accions col·lectives ha de culminar en una gran trobada de caràcter congressual que articuli els diferents actors presents a les lluites socials.

Per tant, fem una proposta no exhaustiva de mesures a implementar en la nostra societat per a mitigar els efectes de la crisi que se’ns aveïna. Aquesta llista serveix a manera de full de ruta per al moviment popular i, per descomptat, estarà subjecta al fet que es treballi en grups de treball sectorials aprofundint el seu abast.

Com es veurà, pensem que la resposta social no depèn d’un col·lectiu, organització o un moviment social, la resposta ha de ser compartida per tots els sectors de la societat compromesos amb la transformació social.

Qui vulguin reforçar i contribuir a aquesta línia de treball pot dirigir-se a embat@embat.info


1. Ampliar els serveis públics i l’autogestió comunitària i fomentar-ne l’ús
2. Prioritzar reduir consum de luxe i contaminant d’aigua i energia
3. Lluitar contra les macroinfraestructures d’aigua i energia
4. Transport públic universal i gratuït
5. Reconvertir la indústria en fallida en activitat econòmica ecològica i local
6. Sobirania alimentària
7. Reduir el malbaratament alimentari i residus associats
8. Millorar les condicions laborals
9. Garantir el dret a l’habitatge digne

1. Ampliar els serveis públics i l’autogestió comunitària i fomentar-ne l’ús

1.1 Salut
• Defensar els serveis públics sanitaris.
• Garantir l’accés a la sanitat pública de qualitat i universal.
• Garantir que hi hagi centres d’urgències d’atenció primària en totes les poblacions de més de 5.000 habitants (han d’estar a prop).
• Potenciar l’atenció primària.
• Trencar amb tota la concertació de serveis (MUFACE, MUGEJU; ISFAS, clíniques i hospitals privats…).
• Treballar amb patents i farmacèutiques públiques.
• Incloure la cobertura sanitària mental, ginecològica, dental i oftalmològica… a tota la població.


1.2 Cures
• Fomentar i potenciar la creació d’espais per a la criança compartida.
• Impulsar espais populars per col·lectivitzar les cures a persones dependents.
• Ampliar el comunal, amb recursos d’ús comú, per al treball reproductiu: jocs i joguines, material de cuina, estris de neteja, llibres…
• Millorar les condicions laborals i de vida de les persones treballadores de la llar i les cures.
• Millorar i conquerir els drets de les persones que tenen cura d’altres que estan en situació de dependència (permís remunerat per cura de persones dependents, que tinguin espai personal per a l’autocura i la vida pròpia).
• Incentivar la responsabilitat de les cures per part dels homes (comunalitzar les cures).
• Crear menjadors comunitaris (cuines de barri, per exemple).
• Posar en valor el treball de cures.
• Municipalitzar les residències geriàtriques privades i millorar les seves condicions.
• Municipalitzar els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD).
• Reduir les hores dedicades al treball assalariat per repartir la càrrega de cures.


1.3 Educació
• Defensar els serveis públics d’educació.
• Garantir l’accés a l’educació pública de qualitat i universal.
• Incloure els eixos de treball ecològic i de decreixement econòmic en el programa educatiu.
• Impulsar o potenciar universitats populars, cicles d’estudis populars, etc., amb formacions d’ecologia i decreixement econòmic.
• Incloure els espais de consum dins de l’educació (esmorzars compartits, dinars inclosos dins del programa educatiu…) de forma gratuïta i amb productes de proximitat, ecològics, etc.
• Racionalitzar els horaris educatius tenint en compte el clima, necessitats biològiques…
• Convertir centres educatius en espais de dinamització barrial (horaris biblioteca, patis…).
• Reduir la digitalització de l’educació.
• Estudiar en edificis i patis sostenibles i dissenyats per a la tasca pedagògica (sonorització, aïllament tèrmic, ventilació, il·luminació…) i amb perspectiva feminista (usos dels patis).
• Eliminar la zona única d’elecció de centre. Tots els centres han de tenir els recursos necessaris.


2. Prioritzar reduir consum superflu i contaminant d’aigua i energia
2.1 Aigua

• Prioritzar reduir el consum d’aigua superflu, més enllà del consum d’aigua individual i necessari.
• Prohibir piscines privades i promoure les comunitàries (igual per a qualsevol ús privat de l’aigua, com per exemple, els camps de golf).
• Garantir el subministrament d’aigua a totes les llars.
• Canviar la vegetació de parcs i altres per vegetació autòctona.
• Crear sistemes de reutilització de l’aigua per regar jardins i camps.
• Prohibir la perforació de nous pous privats.
• Utilitzar plantes autòctones.
• Emprar sistemes de recuperació i reutilització de l’aigua urbana.

2.2 Energia
• Planificar i prioritzar l’energia per a les necessitats bàsiques.
• Coordinar lluites i suport mutu respecte a pujades de preu de l’energia (per exemple, no pagar factures o punxar la llum).
• Buscar aliances amb els i les treballadores de les empreses subministradores per evitar o recuperar els talls.
• Incentivar les contractacions a cooperatives d’energia renovables i respectuoses amb el medi.


3. Lluitar contra les macroinfraestructures d’aigua i energia
3.1 Aigua

• Municipalitzar o cooperativitzar sistema d’abastament d’aigua, apostant especialment per la gestió comunitària i no com a un bé de mercat.
• No renovació de les concessions de comercialització de l’aigua per part d’empreses privades.
• Lluitar contra macroprojectes hídrics, per exemple, els camps de golf.
• Prioritzar els conreus adaptats a la climatologia local i sistemes de regadiu que redueixin l’ús de l’aigua.
• Lluitar contra la construcció de noves centrals hidroelèctriques i el buidatge de les preses segons beneficis econòmics empresarials.
• Reduir el consum d’aigua per part de la indústria i el sector turístic més (en general) que el de les famílies.


3.2 Energia
• Produir a escala “micro”, de caràcter local, veïnal o individual que cobreixi les necessitats elementals i que sigui gestionat per comunitats energètiques.
• Promoure l’ús kits fotovoltaics autoinstal·lables.
• Lluitar contra les noves infraestructures fòssils (com les propostes de gasoductes MIDCAT o BARMAR).
• Lluitar contra les noves macroinfraestructures renovables.
• A part de l’autoabastiment i cooperatives, promoure empreses energètiques públiques sota criteris socials.
• Desmuntar les macroinfraestructures energètiques ineficients i/o perilloses (com les centrals nuclears).


4. Transport públic universal i gratuït
• Potenciar i estendre territorialment el transport públic i que sigui el més ecològic possible.
• Establir la gratuïtat del transport públic dins les ciutats i Rodalies.
• Rebaixar el preu dels viatges en trens de mitja distància.
• Promoure campanyes alternatives al pagament del transport públic (colar-se al transport públic, “targetes màgiques”…).
• Promoure la transició del transport privat i/o individual cap a fórmules més ecològiques i comunals (ús compartit del cotxe privat, xarxes municipals de vehicles d’ús col·lectiu, cooperatives de mobilitat compartida…).
• Potenciar els desplaçaments a peu i amb bicicleta.


5. Reconvertir la indústria en fallida en activitat econòmica ecològica i local
• Introduir propostes mediambientals (reciclatge, reducció de consum, reducció d’emissions…) a través de seccions sindicals.
• Promoure indústries de necessitats bàsiques a escala local.
• Cooperativitzar les empreses per transformar-les en activitat econòmica ecològica i local.
• Crear noves cooperatives des dels sindicats.
• Lluitar contra la indústria contaminant.
• Localitzar la producció.
• Prohibir les altes emissions en empreses.
• Donar suport al desenvolupament d’economies alternatives com el cooperativisme i l’economia social i solidària (com a part d’una fase d’aprenentatge a mitjà termini).
• Vincular i promoure la participació dels moviments populars en projectes comunitaris, cooperatius i el sindicalisme de transformació social.
• Prohibir o limitar els creuers i avions i desincentivar el turisme de masses a tot Catalunya.
• Crear una indústria oberta basada en el coneixement compartit, la recuperació dels recursos, tallers de reparació, etc.


6. Sobirania alimentària
• Lluitar contra els intermediaris i les cadenes de distribució alimentària.
• Crear xarxes de suport mutu d’aliments i de consum en general.
• Fomentar grups de consum i compra col·lectiva de proximitat i ecològica.
• Lluitar contra les indústries càrnies d’explotació massiva.
• Lluitar contra macroescorxadors i macrogranges.
• Fomentar la ramaderia extensiva (mitjançant cooperatives).
• Coordinar les productores agrícoles i ramaderes per planificar la producció.
• Comunalitzar els camps agrícoles en desús.
• Transformar espais urbans en horts comunitaris.
• Potenciar el consum de temporada i de proximitat.
• Lluitar contra la instal·lació de parcs de plaques solars en terres de cultiu.
• Preservar les zones agrícoles contra les requalificacions.


7. Reduir el malbaratament alimentari i residus associats
• Reaprofitar aliments no venuts.
• Despenalitzar i fomentar el reaprofitament.
• Revitalitzar les xarxes de reciclatge i de reaprofitament d’aliments.
• Penalitzar els negocis que generin més malbaratament alimentari.
• Eliminar la tria d’aliments per motius de màrqueting.
• Eliminar envasos innecessaris.
• Treballar amb tècniques agrícoles més ecològiques.
• Afavorir formes ètiques d’explotació animal.
• Promoure la reducció del consum de carn.


8. Millorar les condicions laborals
• Demanar la fi de les hores extra assegurant salaris dignes.
• Incentivar la contractació local o comarcal (tendir al km 0), i que les empreses assumeixin el cost del transport de les treballadores.
• Prioritzar el treball de km 0 en comptes de potenciar el teletreball.
• Crear bosses d’aturades en els sindicats, amb plans de formació i reconversió. Coordinar aquesta bossa d’aturades amb una bossa de “coses a fer” (gestió comunitària).
• Relocalitzar els i les treballadores de l’administració pública a centres pròxims al seu domicili.
• Permetre les vagues de solidaritat.
• Regularitzar les treballadores sense papers.
• Incentivar la contractació de persones sense papers.
• Donar suport a la setmana laboral de 4 dies i/o jornada laboral reduïda.
• Preparar els sindicats per a l’autogestió i el control obrer.
• Posar en valor el treball de cures.

9. Garantir el dret a l’habitatge digne
• Donar suport a diverses fórmules d’economies col·lectives per a l’accés a l’habitatge.
• Potenciar la rehabilitació habitatges actuals i evitar la construcció nova.
• Prohibir l’enderrocament d’edificis excepte per problemes estructurals i/o vulneració de la llei de costes o d’espais protegits.
• Ús de materials i sistemes de construcció de proximitat i sostenibles.
• Limitar el preu dels lloguers.
• Penalitzar els pisos buits de forma progressiva (més pisos, més multa).
• Incentivar l’ocupació com a alternativa legítima d’accés a l’habitatge.
• Promocionar espais de suport mutu intergeneracional: bossa de pisos a compartir a partir d’expropiació a pisos buits de grans tenidors o persones que ja tenen accés a l’habitatge.
• Expropiar els pisos de la SAREB per convertir-los en habitatge social de lloguer.
• Fer efectiva i estendre la moratòria de desnonaments, especialment en el cas de col·lectius vulnerables.
• Potenciar el sistema de tanteig i retracte dels pisos per part de municipis i organitzacions sense ànim de lucre per augmentar el parc d’habitatge social.
• Aconseguir que els contractes de lloguer puguin ser a llarg termini i amb renda fixa (com era en el model de renda antiga), no aplicar pujades del IPC al lloguer.
• Suprimir el pagament a les immobiliàries per part de les llogateres.
• Aconseguir que es normalitzi un contracte de lloguer estàndard amb les condicions mencionades.

Comments (2)

  1. […] Embat, Organització llibertària de Catalunya […]

  2. […] +info […]

Comments are closed.